kvalitén blir sämst men mamma är vacker oavsett, hon är bäst