låt en kan grina ögon ur sig eller känna eufori till: